Stawiamy na rozwój!

W związku z realizacją projektu „Wzrost eksportu poprzez realizację działań zarekomendowanych w Planie Rozwoju Eksportu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach działania 6.1 „Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Maltabike Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na:

Zapytania ofertowe

Wzory oferty cenowej

Copyright Maltabike Sp. z o.o.